Облік видів економічної діяльності

5.3.2. Облік насіння і кормів

Для обліку насіння і кормів використовують субрахунок 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення". На ньому, крім того, обліковують мінеральні добрива, саджанці, отрутохімікати, біопрепарати, медикаменти для лікування тварин тощо.

Для обліку різних матеріалів відкриваються окремі субрахунки:

208.1 "Насіння";

208.2 — "Корми" і т.д.

Облік насіння ведеться за видами і ботанічними сортами, кормів — за видами.

Насіння зерна зберігається окремо, оформляється відповідними спеціальними документами. При надходженні в зерносховища складається Акт на засипку насіннєвого матеріалу, при витрачанні — Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (форма № 119).

Передача сортового насіння, зерна, трав, олійних культур супроводжується свідоцтвом на насіння (форма № 215), якщо воно не відповідає стандартам — сортовим посвідченням (форма № 213). Елітне насіння супроводжується Атестатом на насіння (форма № 216).

Значна частина продукції рослинництва використовується у вигляді кормів і підстилки для сільськогосподарської худоби і птиці.

Корми споживаються трьома шляхами:

1. Без попереднього збирання, шляхом випасу.

Ці корми не реєструються в бухгалтерських регістрах, їх кількість визначається розрахунково, списання на витрати оформляється Актом на оприбуткування пасовищних кормів (форми № 93, 93а).

2. У вигляді скошеної зеленої маси трав, гички і листя коренеплодів і овочів.

Ця маса зважується, її витрачання оформляється Відомістю витрачання кормів (форма № 94).

3. Заготовлені сіно, солома, коренеплоди, силос, сінаж оприбутковують за вагою, яку визначають вибірковим зважуванням і розрахунковим шляхом, виходячи з об'єму скирт, стогів, буртів.

Оприбуткування оформляється Актом приймання грубих і соковитих кормів (форма № 92).

Відпуск зі складів та інших місць зберігання оформляється Відомістю витрачання кормів (форма № 94); внутрішньогосподарське переміщення — накладною (форма № 87).

Бухгалтерські проведення з обліку насіння і кормів наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1