Облік видів економічної діяльності

5.4. Особливості обліку основних засобів

Основні засоби у сільському господарстві обліковують згідно з П(С)БО 7. В обліку основного стада і багаторічних насаджень є особливості.

Облік формування основного стада ведеться на субрахунках 155,107.

До основного стада належить доросла продуктивна худоба (корови, свиноматки, конематки, жеребці тощо) та робоча худоба (воли, кобили, мерини).

Переведення тварин до основного стада оформляється Актом на переведення тварин із групи в групу (форма № 97).

Поповнення основного стада може відбуватися шляхом:

— придбання дорослих тварин (субрахунок 155.1);

— переведення молодняка в основне стадо (субрахунок 155.2);

— безоплатного отримання (субрахунок 155.3).

Бухгалтерські проведення з обліку тварин основного стада подано в табл. 5.3.

Таблиця 5.3Багаторічні насадження обліковують на однойменному субрахунку 108, субрахунки другого порядку:

— 108.1 "Молоді насадження";

— 108.2 "Насадження в експлуатації".

Багаторічні насадження вводяться в експлуатацію в два етапи:

1) після посадки оформляється Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (форма № 54) і робиться проведення:

Д-т 108.1 К-т 23;

2) при досягненні експлуатаційного віку знову оформляється акт за формою 54 і насадження переводять до складу діючих:

Д-т 108.2 К-т 108.1.

Щорічно вартість багаторічних насаджень збільшується на суму витрат на їх вирощування:

Д-т 108 К-т 23.

У податковому обліку підлягають амортизації витрати:

— на придбання племінної худоби;

— придбання, закладку і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоносіння.

Не підлягають амортизації і включаються до складу валових витрати:

— на придбання і відгодівлю продуктивної худоби;

— вирощування багаторічних насаджень в період плодоносіння.