Облік видів економічної діяльності

6.2. Оподаткування житлово-комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства сплачують податки згідно із законодавством.

Клас професійного ризику виробництва для сплати збору на страхування від нещасних випадків в житлових організаціях — 2, на підприємствах з теплопостачання — 17, водопостачання — 37, прибирання сміття — 12.

У частині деяких податків, які зараховуються до місцевого бюджету (комунальний податок, частина плати за землю), місцеві органи влади можуть надавати пільги деяким комунальним підприємствам. На практиці в різних регіонах України надання цих пільг здійснюється по-різному — від звільнення від сплати на 90—100 % до відсутності будь-яких пільг.

Іноді для комунальних підприємств встановлюється пільга з плати за спеціальне використання природних ресурсів.

Податки, які неможливо прямо віднести на виробничі або загальновиробничі витрати (рахунки 23, 91), відносять до адміністративних витрат (рахунок 92). З метою зменшення частки останніх ЖКП, як і інші підприємства, можуть відносити частину комунального податку (відповідно до чисельності виробничого персоналу), податок з власників транспортних засобів (у частині транспортних засобів виробничого призначення) у дебет рахунків 23, 91.

Податок на прибуток

Житлово-комунальні підприємства часто бувають збитковими і отримують дотації з бюджету, але вони сплачують податок на прибуток на загальних підставах згідно із Законом про прибуток. Валові доходи і валові витрати визначаються як і на інших підприємствах.

Є особливості у включенні до валового доходу надходжень з бюджету (дотацій, субсидій, пільг). Згідно з п. 11.3 Закону про прибуток датою збільшення валового доходу у разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації в будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом. Тому дотації, субсидії, пільги включаються до валового доходу не за першою подією, а після їх отримання житлово-комунальним підприємством.

Податок на додану вартість

Житлово-комунальні підприємства є платниками ПДВ з усіх своїх доходів крім бюджетних дотацій та інших видів бюджетного цільового фінансування, при яких не виникає операцій продажу (цільове фінансування капітальних вкладень, ремонтів, на підготовку до осінньо-зимового періоду тощо). Згідно із п. 11.11 Закону про ПДВ деякі підгалузі житлово-комунального господарства мають пільгу з ПДВ, а саме: ЖЕКи, ЖКП з тепло-, водо- і газопостачання, а також ті, вартість послуг яких включається до складу квартирної плати (обслуговування ліфтів, вивезення та утилізації сміття, протипожежних заходів тощо), при наданні послуг фізичним особам і бюджетним організаціям визначають ПДВ касовим способом. Касовий спосіб полягає в тому, що податкове зобов'язання з ПДВ визначається за датою отримання коштів, а податковий кредит — за датою оплати рахунків постачальників або надання інших видів компенсації вартості їхніх послуг.

Дотації згідно з підпунктом 3.2.7 Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування ПДВ. Оскільки в житлово-комунальних підприємствах всі операції, крім отримання дотацій, є об'єктом оподаткування ПДВ, тут необхідно застосовувати норми підпункту 7.4 Закону про ПДВ. Щодо цього існують роз'яснення ДПА України, зокрема, листи № 6579/6/16-1220-26 від 29.11.2000 р., №4586/7/16-1217-20 від 09.04.2001р. та ін. Право податкового кредиту за придбаними товарами (роботами, послугами) житлово-комунальні підприємства мають лише в частині, що відповідає частині використання таких придбаних товарів в оподатковуваних операціях. Цю частину треба визначати, виходячи зі співвідношення суми всіх доходів ЖКП і суми одержаної дотації.

Наприклад, у поточному періоді:

дохід від реалізації послуг житлово-комунального підприємства — 900 000 грн., дотація —100 000 грн.,

вартість придбаних матеріалів — 50 000 грн., податковий кредит за придбаними матеріалами — 10 000 грн.

Частка дотації в загальній сумі доходу становить: 100 000 : (900 000 + 100 000) = 0,1.

Така ж частина податкового кредиту, а саме 1000 грн. (10 000 х х 0,1), повинна бути списана з субрахунку 641.ПДВ і включена у вартість відповідних матеріалів проведенням Д-т 20 Km 641.ПДВ.

При заповненні Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) коригування податкового кредиту можна зробити тільки після надходження дотацій. Для вирішення цієї проблеми деякі

податкові органи дозволяють усі записи в Книгу робити в кінці місяця, коли відома сума, яку можна включити до податкового кредиту. Можливо протягом місяця всю суму сплаченого (нарахованого) ПДВ за товарами (роботами, послугами) включати до складу податкового кредиту, а наприкінці звітного періоду зробити коригування податкового кредиту на суму ПДВ, що підлягає віднесенню до складу валових витрат.

Слід зазначити, що думка ДПА щодо застосування норм п. 7.4 не цілком відповідає Закону, тому судові справи з цього питання вирішуються, як правило, не на користь ДПА.

Відшкодування пільг і субсидії, згідно із тлумаченням податкових органів (зазначені вище листи), є об'єктом оподаткування ПДВ (хоча в частині субсидій це суперечить підпункту 3.2.7 Закону про ПДВ). Податкове зобов'язання за цими платежами виникає при їх надходженні відповідно до підпункту 7.3.5 Закону про ПДВ — датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при продажу послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів з бюджету.