Облік видів економічної діяльності

6.3. Облік доходів житлово-комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства, як і всі інші підприємства, окремо визначають доходи від операційної, фінансової та іншої діяльності. Розглянемо, головним чином, доходи від основної діяльності і деякі специфічні доходи від іншої операційної діяльності. Облік інших доходів не відрізняється від обліку в інших галузях.

Склад доходів комунальних підприємств:

1) надходження від населення в оплату комунальних послуг;

2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги;

3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян;

4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн, особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, суддям, військовослужбовцям, працівникам прокуратури тощо);

5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи — субвенції.

Субсидія — вид допомоги, звичайно грошової, що надається будь-кому державою або установою.

Дотація — це грошові кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій

Статті доходів житлових організацій:

1) квартирна плата (без цільових зборів та платежів), за приватизованими квартирами — відшкодування експлуатаційних витрат у розмірі квартирної плати;

2) орендна плата;

3) збори з орендарів нежитлових приміщень на покриття експлуатаційних витрат;

4) надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-, водопостачання та водовідведення) за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

5) надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;

6) інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі, гуртожитки, охорону під'їздів тощо).

7) дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. Первинним документом є квитанція-повідомлення (рахунок), яка може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватись на обчислювальному центрі та надсилатись квартиронаймачу. В деяких регіонах України комунальні підприємства з тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення безпосередньо отримують плату від населення (кожне — за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; в цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують ЇХІ відповідним комунальним підприємствам.

Оплата житла і комунальних послуг здійснюється за тарифами (за 1 м2, за одну прописану особу) або за лічильниками,! якщо такі встановлені.

Однією з найбільших проблем при розрахунках з населенням є велика заборгованість останнього перед ЖКП. Причиною є, з одного боку, високі тарифи (порівняно із заробітною платою), а з другого — відсутність покарань для неплатників. Судові розгляди справ боржників закінчуються, як правило, на користь ЖКП, але це потребує певних витрат. Треба пам'ятати однак, що термін позовної давності з цивільних позовів в Україні становить три роки, після чого прострочена заборгованість житлово-комунальному підприємству не повертається.

Розрахунки з підприємствами — споживачами комунальних послуг — здійснюються, як і в інших галузях, платіжними дорученнями або платіжними вимогами-дорученнями згідно з договорами за тарифами або показаннями лічильників. Валовий дохід і податкове зобов'язання з ПДВ на комунальному підприємстві виникають за першою датою. Прострочену більш як ЗО днів заборгованість комунальні підприємства можуть виключити з валового доходу за умови звертання до суду згідно із Законом про прибуток.

Розрахунки з бюджетом із субсидій, дотацій і відшкодування пільг здійснюються шляхом подання розрахунку відшкодування або отримання з відділу субсидій інформації про надані субсидії. Ця інформація, як і саме бюджетне відшкодування, часто надходить із запізненням. Далі наведено бухгалтерські проведення з відображення тих субсидій, інформація про які є у ЖКП, і тих, інформація про які надходить із запізненням, а також показано відображення бюджетного фінансування в податковому обліку. Заборгованість населення перед ЖКП призводить до зростання заборгованості ЖКП перед постачальниками, тому бюджетне фінансування (зокрема, дотації) часто надається з цільовим призначенням — погашення заборгованості перед постачальниками, особливо за енергоносії. Останні роки заборонено розрахунки з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі взаємозаліки, тому бюджетні кошти частіше надходять на рахунок ЖКП і відразу перераховуються постачальникам.

Облік доходів і витрат комунального підприємства розглянемо на умовному прикладі:

Заборгованість населення 360 000;

Отримана плата від населення 240 000;

Відшкодування пільг нараховане 24 000;

Субсидії відомі 42 000;

Субсидії, нараховані в поточному місяці 4800;

Надійшло відшкодування пільг, субсидії 48 000;

Борг підприємств 264 000;

Надійшли дотації 11000.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів житлово-комунальних підприємств подано в таблиці 6.1. Ще раз підкреслюємо, що валовий дохід при розрахунках з бюджетом та податкове зобов'язання з ПДВ при розрахунках з населенням і з бюджетом виникають у момент отримання коштів.

Таблиця 6.1

Увага! В операції 5 друге проведення можна зробити таке саме, як в операції 1, тільки методом сторно: Д-т 364 К-т 703.

Валовий дохід і дохід в бухгалтерському обліку становив 567 000 грн.

Специфічні доходи житлових організацій відображені в табл. 6.2. Проведення з отримання плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання наведено тільки для тих житлових організацій, які не отримують від населення комунальні платежі.

Таблиця 6.2

Докладніше облік оренди в ЖКГ розглянуто в параграфі 7 цього розділу.