Облік видів економічної діяльності

Розділ 8. ОБЛІК У ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Нормативна база

1.Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. № 698-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

2.Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-111 із змінами і доповненнями.

3.Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. № 98/96- ВР зі змінами і доповненнями.

4.Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" 19.10.2000 р. № 2063-111.

5.Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93.

6.Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на здійснення визначених видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11.2000 р. №1755.

7.Перелік органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698.

8.Правила розповсюдження державних лотерей, затверджені наказом Державного комітету України фізичної культури і спорту від 28.10.98 р. № 2120.

9. Порядок податкового обліку виграшів і витрат громадян, а також порядок звітності суб'єктів грального бізнесу, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 19.01.98 р. №35.

10. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. № 165 із змінами і доповненнями.

11. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України 12.12.2002 р. № 128/1037.

12. Наказ ДПА України "Про затвердження порядку обліку доходів фізичних осіб у гральних закладах та персоніфікації таких осіб" від 20.10.2003 р. № 494.