Облік видів економічної діяльності

8.4. Облік доходів і витрат підприємств грального бізнесу

Облік доходів і витрат та визначення фінансового результату відрізняються на підприємствах, в яких результат гри відомий в той самий день (казино,), і на підприємствах, де результат стає відомий у майбутньому (випуск лотерей, букмекерські контори). Тому особливості обліку на зазначених вище підприємствах будуть розглянуті окремо.

Особливості формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства грального бізнесу типу казино.

По-перше, суму, що надійшла від клієнтів за жетони, до здійснення ними гри не можна вважати доходом, тому що сутність цієї операції полягає в обміні визначеної суми гривні на її замінник — жетони, які засвідчують право на участь у грі, і не більше. Крім того, на момент такого обміну не можна вірогідно оцінити доходи і витрати від здійснення операції, оскільки неможливо знати заздалегідь результат гри. Отже, цю операцію слід відображувати як аванси отримані записом:

Д-тЗОІ К-т681.

Підприємства грального бізнесу згідно із Законом про реєстратори розрахункових операцій зобов'язані використовувати їх при наданні послуг, тому наведене вище бухгалтерське проведення виконується на основі підсумкової суми в першому відділі в ЕККА "Приймання грошей за жетони".

По-друге, при поверненні жетонів на ту частину суми, яка підтверджена чеками, на підставі даних другого відділу в ЕККА "Повернення грошей за невикористані жетони" робиться запис:

Д-т 681 К-т 301.

Щодо суми виплачуваного виграшу (доходу) клієнту, то ці суми є витратами грального закладу і повинні відображатися на рахунках витрат на підставі даних третього відділу в ЕККА "Виплата виграшів" записом:

Д-т 949 К-т 685.

При цьому сума податку з виграшу, яка підлягає сплаті в бюджет, відображується записом:

Д-т 685 К-т 641.

Виплата суми виграшу клієнту за винятком ЗО % податку на виграш:

Д-т 685 К-т 301.

По-третє, різниця між сумою, отриманою від клієнтів за жетони (К-т 681), і сумою повернутих клієнтами жетонів (Д-т 681), яка відбиває номінальну вартість жетонів, що зіграли з результатом (виграш чи програш), і буде доходом закладу f від реалізації послуг у сфері грального бізнесу. Для відображення в обліку суми доходу здійснюється проведення:

Д-т 681 К-т 703.

Відповідно до п. 9 Порядку [19] оператором-касиром ведеться журнал (книга) обліку виграшів і витрат осіб за встановленою формою. Цей журнал (книга) повинен бути пронумерований, прошнурований, завірений підписом керівника державної податкової адміністрації (інспекції), скріплений гербовою печаткою і зареєстрований у державній податковій адміністрації (інспекції) із присвоєнням реєстраційного номера.

У журналі (книзі) обліку виграшів і витрат осіб вказуються такі дані:

— порядковий номер;

— дата і час видачі доходу, що підлягає виплаті;

— номери чеків особи на придбання фішок (жетонів) та їх загальна сума;

— кількість фішок (жетонів) за кожним номіналом в національній валюті України та їх загальна сума;

— сума виграшу;

— сума доходу, що підлягає оподаткуванню;

— утриманих із прибутку ЗО % (грн.);

— дохід, що підлягає виплаті;

— підпис особи;

— підпис оператора-касира.

Записи зазначених даних у журнал (книгу) обліку виграшів і витрат особи робляться на підставі представлених особами, що виграли, чеків, які були отримані ними при придбанні фішок (жетонів). Після запису зазначених даних чеки повертаються особі, які виграла.

Витрати, пов'язані зі здійсненням діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (заробітна плата персоналу гральних закладів і нарахування на неї, вартість використаних матеріалів тощо), відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво", з якого щомісяця списуються в дебет субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Фішки і жетони, що використовуються в гральному бізнесі, обліковуються суб'єктами підприємницької діяльності на рахунках:

— 209 "Інші матеріали" — за фактичною вартістю їхнього придбання (виготовлення);

— 08 "Бланки суворої звітності" — за номінальною вартістю.

З цих рахунків вони списуються в разі їх нестачі або заміни на нові зразки. Аналітичний облік фішок (жетонів) ведеться за місцями зберігання (склад, зал) і за видами жетонів (фішок) за однорідними групами (наприклад, за номінальною вартістю).

Приклад відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, характерних для грального закладу типу казино, подано в табл. 8.3.

Для зручності відображення вводимо такі субрахунки аналітичного обліку:

209.1 "Жетони на складі за вартістю придбання жетонів";

209.2 "Жетони в ігровому залі";

08.1 "Жетони на складі за номінальною вартістю";

08.2 "Жетони в ігровому залі"; 301.1 "Гроші в операційній касі".

Якщо суб'єкт грального бізнесу організовує азартні ігри "розтягнуті у часі", тобто здійснення витрат учасником гри й одержання виграшу — це події різних робочих днів (наприклад, організація ігор у букмекерських конторах, проведення лотерей), порядок формування фінансового результату буде іншим. Відмінності полягають у тому, що в момент здійснення події, на яку зроблені ставки (чи на дату розиграшу призу), уся сума прийнятих від учасників гри ставок буде визнана доходом, а вся сума виплачуваного виграшу (без зменшення на суму витрат учасників, що виграли) — витратами. При цьому такі суб'єкти грального бізнесу обов'язково формують призовий фонд, сума якого відображається в бухгалтерському обліку на субрахунку 704 як вирахування з доходу.

У більшості випадків суб'єкти грального бізнесу, що організовують азартні ігри шляхом прийняття ставок на певну подію, яка відбудеться в майбутньому, використовують не жетони чи фішки, а які-небудь документи, що засвідчують право на участь у грі, що є підставою для видачі виграшу. Деякі з них мають номінальну вартість, наприклад, лотерейні квитки, картки для гри в тоталізатор, деякі не мають — квитанції про внесення ставок у букмекерських конторах. У момент придбання вони відображатимуться в бухгалтерському обліку як матеріали з використанням субрахунку 209 "Інші матеріали" і позабалансового рахунку 08 "Бланки суворої звітності". Аналітичний облік ведеться за кожним бланком і за місцями зберігання.

Реалізація лотерейних квитків здійснюється, як правило, через розповсюджувачів, які отримують за свої послуги певний відсоток комісійної винагороди.

Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з проведення недержавних лотерей (які є об'єктом оподаткування ПДВ) подано в табл. 8.4.

У букмекерських конторах приймаються ставки від клієнтів на результати майбутньої події (частіше спортивних змагань). Існують такі види ставок: на окрему подію, на кілька подій ("експрес"), сукупність "експресів" із різних наборів подій.

Клієнту видається картка, яка є підставою для отримання виграшу після закінчення події, на яку зроблено ставки, і касовий чек. Прийняті ставки визнаються доходом букмекерської контори. Одночасно формується призовий фонд (Д-т 704) як вирахування з доходу. Розмір виплат після закінчення змагань залежатиме від кількості правильно зроблених ставок.

Таблиця 8.4

Бухгалтерські проведення з обліку доходів і виплати виграшів у букмекерських конторах подано в табл. 8.5.

Таблиця 8.5