Облік видів економічної діяльності

10.2.2. Облік операцій з давальницькою сировиною

Багато друкарень у своїй діяльності поряд з придбаним папером використовують папір замовника (давальницька сировина).

Давальницька сировина [3] — це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України (закуплені чи виготовлені замовником на території України) або вивезені українським замовником за її межі для використання у виробництві готової продукції з подальшим поверненням цієї продукції повністю або частково замовнику.

Право власності на давальницьку сировину належить замовнику.

Для переробки давальницької сировини укладається відповідна угода і проводиться списання сировини в дебет субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку". На цьому субрахунку обліковують матеріали, передані в переробку на сторону, які надалі включаються до складу собівартості виготовлених з них виробів. Не використані у виробництві матеріали повертаються видавництву, що проводиться сторнуванням попереднього запису, за умови, що ці матеріали були передані без доручення і залишаються власністю видавництва. Документом, що підтверджує вартість витраченої сировини, є Акт про використання давальницької сировини (форма № М-23). Виконавець повинен повернути залишок невикористаної давальницької сировини, в тому числі залишки паперу і його відходи.

Готову продукцію оприбутковує замовник у Прибутковому ордері (форма № М-4). Відпуск давальницької сировини замовником виконавцеві і готової продукції друкарнею замовнику оформляється Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11). Після завершення надання послуги з переробки давальницької сировини складається Акт про надання послуг.

Облік вартості отриманої давальницької сировини здійснюється на позабалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки". Якщо замовник залишає готову продукцію на відповідальному зберіганні друкарні, замовник враховує таку продукцію на позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

Приклад 1. Замовником відвантажено виконавцеві для друкування книг давальницьку сировину (ДС) на суму 50 000 грн. Виконавець виставив замовнику рахунок на оплату вартості послуг з виготовлення видавничої продукції з давальницької сировини на суму 8000 грн. і ПДВ — 1600 грн., який сплачено грошима. Замовником також оплачені транспортні послуги з доставки готової продукції із друкарні. Вартість транспортних послуг — 2000 грн. і ПДВ — 400 грн.

Відображення зазначених господарських операцій у бухгалтерському обліку подано в табл. 10.1.

Таблиця 10.1