Облік видів економічної діяльності

11.2. Оподаткування ОСББ

Податок на прибуток

Згідно з підпунктом "є" п. 7.11.1 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та ст. 4 Закону [1] об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є неприбутковими організаціями. Доходи ОСББ, які звільняються від оподаткування, визначено в підпункті 7.11.7 Закону про прибуток:

— внески, кошти або майно, які надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності;

— пасивні доходи (відсотки, дивіденди тощо).

ОСББ сплачують податок на прибуток з доходу від оренди та іншої комерційної діяльності. Сума амортизаційних відрахувань за приміщеннями, що здаються ОСББ в оренду, не відноситься на валові витрати і не враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку, відповідно до підпункту 7.11.9 Закону про прибуток. Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати і на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток; ці платежі треба визначати в договорі оренди окремо. Розмір відшкодування визначається виходячи із фактичних витрат ОСББ на утримання 1 м2 житлової площі.

Податок на додану вартість

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з продажу товарів (робіт, послуг) згідно із підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість". ОСББ не продає роботи, послуги, а є замовником на ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об'єднанню сторонніми організаціями. Тому внески членів об'єднання не є об'єктом оподаткування ПДВ. Стаття 21 Закону [1] визначає кошти об'єднання, які складаються, головним чином, із внесків, обов'язкових чи добровільних, фізичних та юридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Усі ці доходи (за винятком доходів від оренди та

іншої комерційної діяльності) не виникають внаслідок продажу, тому не виникає об'єкта оподаткування ПДВ. Щоб уникнути претензій податкових органів щодо сплати ПДВ, в статуті ОСББ треба грамотно сформулювати мету діяльності [3].

Діяльність ОСББ, яка підлягає оподаткуванню (зокрема, здавання майна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ за вказаними операціями ОСББ повинно тільки після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 61 200 грн.). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації як платник податку на додану вартість.

Згідно із законодавством ОСББ також сплачують:

— комунальний податок, якщо вони не звільнені рішенням місцевої влади;

— відрахування на соціальні заходи; ставка збору на страхування від нещасних випадків становить 0,87 % від фонду оплати праці (клас професійного ризику 2);

— податок з доходів фізичних осіб;

— податок з власників транспортних засобів (за їх наявності);

— плату за землю, якщо об'єднання оформило право власності на земельну ділянку; інакше податок сплачується тільки з площі, наданої в оренду, при цьому площа землі, яка припадає на орендоване приміщення, визначається пропорційно до всієї площі будинку.

Об'єднання зобов'язано зареєструватися в податкових органах, в Пенсійному та інших страхових фондах.