Облік видів економічної діяльності

11.4. Бухгалтерський облік в ОСББ

Особливості бухгалтерського обліку в ОСББ:

1. Використання скороченого плану рахунків з деякими специфічними рахунками.

2. Відсутність виробництва, що робить доцільним використання рахунків класу 8 без використання рахунків класу 9.

3. Відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним використання для обліку доходів від основної діяльності не рахунку 70, а рахунку 71.

4. Облік розрахунків з членами об'єднання як цільового фінансування (рахунок 48), а не як розрахунків з дебіторами.

5.Використання кількох субрахунків рахунку 48 за видами цільового фінансування.

6. Визнання доходів (крім орендної плати) за датою отримання коштів, а не за датою нарахування заборгованості.

7. Використання максимально спрощеної форми обліку — ведення журналу обліку господарських операцій і окремих відомостей (розрахунків з мешканцями будинку, з постачальниками тощо) зі складанням у кінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей.

Пропонований скорочений план рахунків для ОСББ подано в табл. 11.1.

Таблиця 11.1Далі розглянуто бухгалтерські проведення з обліку витрат та доходів ОСББ, розрахунків з мешканцями будинку та з постачальниками .

Бухгалтерські проведення з обліку витрат ОСББ подано в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Бухгалтерські проведення з обліку доходів ОСББ наведено в табл.11.3.

Таблиця 11.3

Останній бухгалтерський запис може бути іншим, якщо ОСББ перераховує підприємствам — постачальникам комунальних послуг заборгованість за винятком їхньої заборгованості за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та збирання і перерахування платежів мешканців (далі в прикладі 1 %):

Нараховано борг комунальному підприємству:

Д-т 84 К-т 63 1000 грн.

Сплачено борг за винятком 1 %:

Д-т 63 К-т 311 990 грн.

Зараховано 1 % в дохід ОСББ:

Д-т 63 К-т 719 10 грн.

Розрахунки з мешканцями будинку теж треба відображати з урахуванням відсотків, які відразу утримує банк. Наприклад, надійшла оплата від мешканців 1000 грн., банк утримує 2%:

Надійшла оплата: Д-тЗИ К-т 48.1 980 грн.;

2 % від суми оплати зараховано в погашення заборгованості перед банком і одночасно нараховано заборгованість перед банком та віднесено на витрати:

Д-т 685 К-т 48.1 20 грн.; Д-т 84 К-т 685 20 грн.

Відображено заборгованість мешканців у сумі отриманих платежів і дохід ОСББ:

Д-т 48.1 К-т 719 1000 грн.

У кінці звітного періоду витрати і доходи списуються на рахунок 79 "Фінансові результати", на ньому визначається отриманий прибуток або збитки, які списуються, відповідно, в кредит або в дебет рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" (табл. 11.4).

Таблиця 11.4Бухгалтерські проведення та методологія обліку таких операцій, як нарахування зарплати та утримання з неї, перерахування податкових платежів, виплата зарплати тощо не відрізняються від обліку в інших підприємствах і організаціях.

Як регістри синтетичного бухгалтерського обліку пропонуємо дані з журналу реєстрації господарських операцій узагальнювати в шаховій та оборотній відомостях; така форма обліку не трудомістка і наочна.

В таблицях 11.5 і 11.6 наведено приклад ведення обліку в ОСББ за даними конкретного прикладу: в таблиці 11.5 наведено журнал обліку господарських операцій ОСББ за місяць (дані з нарахувань на заробітну плату взято застарілі, бо взято приклад за попередні роки), за його даними сформована шахова і оборотна (таблиця 11.6) відомості.

Таблиця 11.5. Журнал обліку господарських операцій ОСББ