Облік видів економічної діяльності

13.4.1. Облік діяльності туроператора

Приклад обліку діяльності туроператора, який має власну матеріальну базу і формує туристичний продукт без залучення сторонніх організацій, подано в табл. 13.1. До таких туропера-торів належать санаторії, турбази, пансіонати, будинки відпочинку тощо.

Зазначені суб'єкти туристичної діяльності можуть реалізовувати свої ваучери (путівки) безпосередньо споживачам тур-послуг (туристам), а також укладати договори комісії, доручення з турагентами на реалізацію таких ваучерів (путівок).

Облік у туроператора, який не має власної матеріальної бази і самостійно формує тур шляхом укладання відповідних договорів, розглянемо на прикладі (табл. 13.2).

При формуванні (організації) туру туроператор уклав договір і оплатив вартість послуг:— пансіонату за проживання туристів — 3000 грн.;

— ресторану за організацію харчування туристів — 1200 грн.;

— автотранспортного підприємства за перевезення туристів — 600 грн.;

— спорткомплексу за організацію спортивних заходів — 240 грн.;

— бюро екскурсій — 1500 грн.

Інші витрати туроператора становили 800 грн., виручка від реалізації туристичного продукту — 9600 грн.

Таблиця 13.2