Облік видів економічної діяльності

Розділ 16. ОБЛІК У ГОТЕЛЯХ

Нормативна база

1. Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324 у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282.

2. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775.

3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93.

4. Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України і Держкомтуризму, від 10.09.96 р. № 77/44.

5. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг, затверджені наказом Держкомстандарту 27.01.99 р. № 37.

6.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 16 "Витрати".

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу", від 29.11.2000 р. № 1775.

8.Інструкція про порядок ведення документообороту при наданні готельних послуг ДП "Укркомунобслуговування", затверджена наказом Держбуду України від 13.10.2000 р. № 230.

9. Міждержавний стандарт туристсько-екскурсійного обслуговування ГОСТ 28681.4—95, введений в Україні 01.07.97 р.