Організаційний розвиток підприємства

РОЗДІЛ 5. БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 5. БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ