Охорона праці

2.3.4. Розрахунок необхідного повітрообміну при загальнообмінної вентиляції

Проводиться залежно від:

- наявності у повітрі робітничої зони шкідливих речовин (газів, пару та пи-лу);

- наявності надлишку теплоти, вологи;

- кiлькості працюючих.

У виробничих приміщеннях обчислювального центру повинні подаватись такі об'єми зовнішнього повітря: - при кубатурі приміщення до 20м3 на одного працюючого - не менше 30м3 на людину; - при кубатурі приміщення від 20-40м3 на одного працюючого - не менше 20м3 годину на людину при наявність вікон та відсутності виділення шкідливих речовин; - у виробничих приміщеннях без вікон - не менше 60м3 на людину.

Якщо у робочому приміщенні виділяються шкідливі речовини, вологість, теплота то розрахункове значення величини повітряобміну приймається найбільше.