Політична економія (1999)

3. банки та їх функції

Банки - це підприємства, що виконують посередницькі функції при здійсненні платежів та кредитних операцій між суб'єктами економічної діяльності. Як юридичні особи вони економічно незалежні від органів державної влади у рішеннях, пов'язаних з їхньою оперативною діяльністю. Вони діють у межах чинного законодавства.

Банки володіють капіталом, який складається з двох частин: власного капіталу банкірів та залученого у формі вкладів.

Діяльність банків щодо залучення вільних засобів та кредитування суб'єктів господарської діяльності здійснюється через банківські операції. Останні поділяють на два види: пасивні та активні.

Пасивні операції - це операції банку по залученню тимчасово вільних коштів і створенню ресурсів банку. При цьому вклади бувають строковими, що можуть бути вилучені кредиторами після встановленого строку, і до запитання, які можуть вилучатися в будь-який час. За строковими вкладами виплачується більш високий процент, оскільки банк має можливість вільно використовувати ці вклади протягом відповідного строку.

Активні операції - це операції банку по розміщенню грошового капіталу. До них належать облік векселів, надання позик під заставу товару, товарних документів і цінних паперів, надання позик, які не мають певного забезпечення.

Як підприємства, банки одержують прибуток. Він утворюється переважно за рахунок різниці між сумою процентів за надання кредитів і сумою процентів, що банки сплачують вкладникам. Крім того, банки отримують прибуток від біржових операцій з цінними паперами, надання позик власного капіталу тощо.

Банківська система включає в себе різні види банків, зокрема, емісійні, комерційні, іпотечні. Кожен вид банків виконує певні функції. Емісійні банки здійснюють випуск (емісію) банкнот, мобілізують грошові резерви комерційних банків, зберігають золоті та валютні запаси держави, надають кредити комерційним банкам і державі. Емісійні банки практично виконують роль центрального банку країни.

Комерційні банки акумулюють грошові засоби у вигляді внесків, а також за рахунок випуску власних цінних паперів. Вони кредитують суб'єктів господарської діяльності.

Іпотечні банки надають позики під заставу нерухомого майна (землі, будівель) землевласникам, селянам, власникам житла.

В Україні згідно із законом України "Про банки і банківську Діяльність" діють Національний банк України і комерційні банки.

Національний банк України є центральним банком держави, тобто він виступає емісійним центром, здійснює єдину державну політику в І сфері грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Крім того, він володіє монопольним правом на виготовлення грошей та випуск їх в обіг, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінних металів та золотовалютних запасів, здійснює операції щодо розміщення їх, у тому числі в іноземних банках.

Статутний фонд національного банку України утворюється за рахунок держави.

Комерційні банки України утворені на акціонерних або пайових засадах на базі різних типів і форм власності. Перший комерційний банк України було створено в 1989 році на базі Акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (AT "Укрінбанк"). Він є кредитно-фінансовою установою, створеною у формі відкритого акціонерного товариства. Основним його завданням є підтримка інноваційної діяльності за допомогою усіх видів банківських операцій.

Акціонерний банк "Україна" створений в 1990 році як правонаступник Агропромбанку СРСР на території України. Його завданням є обслуговування підприємств, організацій та громадян агропромислового комплексу.

Ощадний банк України це також комерційний банк, який забезпечує організацію заощаджень у країні, безготівкові розрахунки і касове обслуговування населення, а також кредитування потреб населення. Крім того, він здійснює безготівкові розрахунки, розповсюдження і погашення цінних паперів, валютне обслуговування іноземних громадян тощо.

До числа комерційних належить і Зовнішньоекономічний банк України, який - здійснює операції по обслуговуванню зовнішньої торгівлі та іншої зовнішньоекономічної діяльності.

В умовах ринкової трансформації України набувають розповсюдження комерційні кооперативні банки. Джерелом засобів кооперативних банків є вільні кошти підприємств, громадян і позики спеціалізованих банків.

Поряд з банками виникають небанківські кредитно-фінансові установи. До них належать Пенсійний фонд, Фонд державного соціального страхування, ломбарди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки тощо.