Теорія фінансів (2000)

13.6. Державний інноваційний фонд

Відповідно до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" створюється Державний інноваційний фонд України для фінансування заходів щодо забезпечення розвитку й використання досягнень науки і техніки. Фонд має відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Кошти фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності, відрахувань підприємств, об'єднань та організацій, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

Підприємства, об'єднання й організації відраховують до фонду кошти у розмірі до 1% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) з віднесенням їх на собівартість продукції.

З метою забезпечення фінансування галузевої науки підприємствам, об'єднанням, організаціям та установам дозволяється перераховувати 70% рід обсягу зазначених відрахувань до спеціального фонду позабюджетних коштів, що створюються в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих, міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.

При регіональних відділеннях створені ради, до складу яких входять представники наукових закладів, науково-виробничих об'єднань, промислових і сільськогосподарських організацій, фахівці, представники державної адміністрації. Ці ради розробляють пропозиції щодо визначення найперспективніших науково-технічних програм і проектів, затверджують витрати на їх здійснення, звіти про виконання проектів.