Теорія фінансів (2000)

13.5. Фонд сприяння конверсії

Фонд сприяння конверсії було створено в 1992 р. за рахунок таких коштів:

відрахувань від собівартості товарної продукції, робіт і послуг, що випускаються підприємствами оборонного комплексу, передбачених Програмою надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки та виходу її з кризи;

50% від сум виручки від продажу незавершених будівництв об'єктів, що передбачались для виробництва й розробок військової техніки й озброєнь і які не можуть бути використані цивільним виробництвом;

10% від амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів підприємств та організацій, що підлягають конверсії (за їхньою згодою);

частки коштів, одержаних від продажу військової техніки й озброєнь, які вивільняються в процесі скорочення Збройних сил;

цільових асигнувань із державного бюджету;

добровільних внесків українських та зарубіжних юридичних і фізичних осіб, інших надходжень.

Кошти фонду зберігаються на окремому рахунку в банку. Суми внесків до фонду платники визначають самостійно.

Відрахування 3% від собівартості товарної продукції, що випускається підприємствами оборонного комплексу, включаються щомісяця у витрати виробництва, виходячи із суми фактичної собівартості товарної продукції за минулий місяць.

Суми внесків до зазначеного фонду 10% амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів визначають, виходячи з чинних норм амортизаційних відрахувань.

Суму виручки від продажу незавершеного будівництва об'єктів, що передбачались для виробництва та розробок військової техніки й озброєнь, а також від продажу військової техніки й озброєнь, які вивільняються в процесі скорочення Збройних сил. визначають відповідно до чинного законодавства.

Сума бюджетних асигнувань Фонду сприяння конверсії щороку затверджується в державному бюджеті України окремим рядком.

Перерахування коштів до фонду здійснюється щокварталу не пізніше 20-го числа наступного за звітним місяця

Розпорядником фонду є Міністерство економіки України.

Кошти фонду використовуються на такі цілі:

реконструкцію й технічне переоснащення військового виробництва на випуск цивільної продукції, в тому числі товарів народного споживання;

проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних із розробкою нові» наукових зразків цивільної продукції (соціальний захист працівників, перепрофілювання дослідного виробництва);

здійснення заходів щодо соціального захисту працівників, зайнятих розробкою та виробництвом військової техніки й озброєнь;

відшкодування збитків під списання залишків товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, комплектуючих виробів, готової спеціальної продукції, які не можуть бути реалізовані або використані в цивільному виробництві;

покриття збитків від списання основних фондів підприємств оборонного комплексу або їхньої консервації, а також від утримання потужностей, необхідних для розробок і виробництва військової техніки й озброєнь.

Фінансування заходів щодо соціального захисту працівників, зайнятих розробкою та виробництвом військової техніки й озброєнь, здійснюється за такими напрямками:

виплата компенсацій працівникам при звільненні в результаті конверсії виробництва;

фінансування видатків на перекваліфікацію кадрів у зв'язку з конверсією військового виробництва;

утримання об'єктів соціально-культурної сфери підприємств, що підлягають конверсії.

Кошти фонду, не використані у поточному (звітному) році, вилученню не підлягають.