Теорія фінансів (2000)

13.4. Фонд сприяння зайнятості населення

Фонд сприяння зайнятості населення було створено відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". Він є самостійною фінансовою системою, яка має створювати відповідні умови для фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням зайнятості. Джерела формування фонду такі:

кошти державного й місцевих бюджетів;

обов'язкові внески підприємств, установ та організацій усіх форм власності незалежно від виду діяльності;

добровільні внески громадських об'єднань громадян, зарубіжних фірм, інші надходження;

кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;

цільові фінансові відрахування підприємств у разі невиконання квоти зі створення спеціалізованих робочих місць для працевлаштування інвалідів, у разі відмови від найму на роботу в рахунок 5%-ної квоти, у разі порушення строків інформування служби зайнятості при звільненні робітників.

Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду щороку визначає Верховна Рада України при затвердженні бюджету. Фонд сприяння зайнятості населення створюється на державному та місцевому рівнях.

Бюджет Фонду сприяння зайнятості на наступний рік розробляється на основі державних і регіональних програм і подається на затвердження до Кабінету Міністрів України або відповідно до місцевих державних адміністрацій. Державний центр зайнятості, а також обласні, районні та міські центри зайнятості в межах передбачених асигнувань самостійно розпоряджаються коштами фондів.

Господарським органам у межах місцевого фонду зайнятості можуть видаватися субсидії на здійснення заходів, пов'язаних із підвищенням рівня зайнятості населення. Розмір субсидій затверджується регіональними програмами зайнятості. Підприємства й господарські організації можуть одержати з Фонду зайнятості кредити на цілі, передбачені програмами, на умовах повернення в передбачені строки.

Видані і не повернені в строк позички підлягають стягненню в примусовому порядку. Відповідальність за правильне обчислення та своєчасну сплату коштів до Фонду зайнятості покладається на платників. Усі підприємства зобов'язані зареєструватися як платники в службі зайнятості за місцем свого знаходження.