Основи економічних знань (2001)

2. Пропозиція і закон пропозиції

Пропозиція — рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну ціну з усіх можливих.

Обсяг пропозиції, як і у разі попиту, залежить насамперед від конкретного виду товару. Загалом при незмінній ціні обсяг пропозиції зумовлений такими чинниками: 1) наявністю взаємозамінюваних товарів, або субінститутів; 2) доповнюючими товарами або товарами-комплементами (наприклад, ручка і чорнило); 3) змінами цін на товари-замінювачі; 4) змінами цін на доповнюючі товари або їх доступністю; 5) змінами в доходах; 6) змінами якості речей (тобто сукупності споживчих властивостей товару); 7) змінами моди, смаків, звичаїв; 8) змінами в навколишньому середовищі.

У процесі вивчення залежності попиту від рівня цін було обґрунтовано закон пропозиції.

Закон пропозиції — із зростанням цін виробники пропонують більше товарів, а із їх зниженням — менше.

Залежність між обсягом пропозиції товарів та його ціною виражається кривою пропозиції. Для її побудови скористаємося даними табл. 3.На підставі даних табл. З побудуємо криву пропозиції (мал.З).Крива індивідуальної пропозиції, піднімаючись вгору і вправо, свідчить про пряму залежність між пропозицією та рівнем цін: при зростанні цін пропозиція збільшується.