Основи економічних знань (2001)

2. Інвестиційні проекти фірми

Інвестиції, які планує здійснити і реалізовує підприємство, набувають спочатку форми інвестиційних проектів.

Етапи проекту. Основні етапи підготовки та реалізації проекту:

1. Етап попереднього техніко-економічного обґрунтування. Він охоплює виникнення самої ідеї виготовлення нового товару (а отже побудови нового заводу) або здійснення реконструкції старого підприємства (і виробництва старих товарів, але вищої якості) та попередніх економічних розрахунків основних сторін проекту, його порівняння з іншими проектами.

Етап підготовки комплексного техніко-економічного обґрунтування. Він передбачає розрахунок статутного фонду, собівартості готової продукції, визначення можливого рівня цін, очікуваних прибутків, економічної ефективності, складання балансів доходів і витрат на час функціонування підприємства та ін.

Оцінка (експертиза) інвестиційного проекту, тобто його вивчення, обговорення як на рівні окремого підприємства, так і незалежними експертами, вищими організаціями (наприклад, Міністерством економіки), потенційними кредиторами та ін.

А- Прийняття проекту, що передбачає переговори з проекту та його схвалення усіма зацікавленими сторонами.

Реалізація проекту, тобто будівництво певного об'єкта, спостереження і контроль за цим процесом, внесення у разі необхідності оперативних змін до нього.

Процес експлуатації збудованого об'єкта і постійний аналіз його ефективності, порівняння з показниками техніко-економічного обґрунтування.

Напрями аналізу проекту. У процесі підготовки та реалізації проекту його аналіз здійснюють за такими основними напрямами:

а) техніко-економічний — визначення найбільш реальних для його впровадження техніки і технології;

б) маркетинговий — комплексна характеристика ринку збуту продукції та ринку закупівель предметів праці й комплектуючих виробів, передусім цін на цих ринках;

в) соціологічний — оцінка правового поля виданих розпоряджень, указів ("адміністративного середовища"), політичного клімату, соціальної обстановки тощо;

г) екологічний — комплексна оцінка негативного впливу діючого підприємства (чи його відділення, філії) на навколишнє середовище, виявлення основних способів ліквідації

або послаблення такого впливу;

д) економічний — визначення ефективності виробництва, тобто зіставлення витрат і результатів даного проекту.