Маркетинг (2002)

ПЕРЕДМОВА

В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Як ефективно працювати на ринку? Як найкраще задовольнити потреби споживача? Як правильно оцінити своїх конкурентів, їх сильні та слабкі сторони? Як вдало вибрати «нішу» на ринку чи сферу господарської діяльності? На всі ці та багато інших запитань допоможе дати відповідь маркетинг.

Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов вітчизняного ринку.

Підручник пропонує короткий та системний виклад фундаментальних прийомів і принципів маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та прийняття рішень; організація маркетингової діяльності тощо. Видання призначене для студентів різних форм навчання (денної, вечірньої, заочної, дистанційної, екстернатури, особливо для трьох останніх). Воно складається з Теоретичної частини і Практикуму, паралельне використання яких дає змогу краще зрозуміти матеріал і закріпити його в пам'яті.

Перше видання цього підручника пройшло апробацію у вищих навчальних закладах України і автори щиро вдячні тим, хто дав на нього критичні зауваження та позитивні відгуки.

Бажаємо читачам успіхів в освоєнні курсу та творчому використанні набутих знань на практиці.
← prev content next →