Бухгалтерський облік (1998)

A.2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ОБ'ЄКТИ (ЗА ПРИНЦИПОМ ДВОЇСТОСТІ)

A.2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ОБ'ЄКТИ (ЗА ПРИНЦИПОМ ДВОЇСТОСТІ)