Бухгалтерський облік (1998)

А.3.4. Загальне визначення методу бухгалтерського обліку

Метод, як відомо, — це шлях пізнання (дослідження), спосіб організації теоретичного та практичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями відповідного об'єкта, а з точки зору філософії будь-яка теоретична система знання ґрунтується на принципах, пов'язаних між собою. З огляду на це метод бухгалтерського обліку можна визначити як систему прийомів (способів), що забезпечують суцільне, безперервне та взаємопов'язане відображення його (бухгалтерського обліку) предмета (сукупності об'єктів) як у часі, так і в просторі.

Бухгалтерський облік являє собою дуже складну систему знань (науку), тобто теоретичну та практичну систему. Про це свідчить велика кількість передумов та принципів, які є основою його (бухгалтерського обліку) побудови.

Тому просто визначити метод бухгалтерського обліку неможливо. Для цього потрібно побудувати загальну схему взаємозв'язку прийомів (елементів), тобто визначити загальну методологію.