Бухгалтерський облік (1998)

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі

А.7.4. Принцип двоїстого відображення господарських фактів у бухгалтерському балансі