Бухгалтерський облік (1998)

А.8.5. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією двоїстості на основі записів «дебет» «кредит»

З'ясувавши взаємозв'язок балансового узагальнення господарських фактів — явищ і процесів — із рахунками бухгалтерського обліку та значення в них «дебету» і «кредиту», розглянемо процедурні питання поточного обліку на них таких господарських операцій: відкриття рахунків на підставі балансу; записи в рахунках на підставі документів; замикання рахунків після завершення записів усіх операцій; складання нового балансу на підставі замкнених рахунків.

Дані вступного (початкового) балансу господарства наведено-в табл. А.8.6.На підставі вступного балансу занесемо відповідні залишки окремих статей до рахунків (відкриємо рахунки), схема А.8.6.Розчленування балансу на рахунки і відображення на них початкових залишків