Бухгалтерський облік (1998)

A.8.4. Відкриття рахунків та підготовка рахунків для запису

Для того, щоб можна було записати господарський процес — зміни стану (збільшення або зменшення) господарського процесу потрібні дві передумови:

рахунок має бути відкритим та

первинний документ (доказ про господарський факт) має бути підготовленим до запису.

Розглянемо ці два питання детально.

Відкриття рахунків бухгалтерського обліку залежить від двох обставин.

Перша. Якщо господарство тільки починає свою діяльність, то всі рахунки будуть відкриватися на підставі первинних документів — у яких вперше з'являтиметься той чи інший господарський факт, на який потрібно відкрити рахунок.

Це означає, що рахунок буде мати перший запис «Надходження», «Вкладення», тобто (+), незалежно від характеру активний чи пасивний.

Будемо використовувати дані із розділу А.4.3.

Наприклад. Засновник підприємства на підставі статуту 01.10.00_ р. вносить в касу підприємства 1000 грн. вклад у статутний (капітал).

Буде відкрито два рахунки:Друга. Якщо рахунки відкриваються по початок нового господарського року, тобто на відповідних рахунках є залишок (характеристика стану) (сальдо) попереднього періоду, то основою відкриття таких рахунків с акти інвентаризації господарських фактів на кінець попереднього звітного періоду.

За приклад візьмемо попередні дані (див. А.5.3).На підставі даних інвентаризаційних відомостей на кінець попереднього господарського періоду (початок нового господарського періоду) запишемо відповідні дані про залишки окремих об'єктів до рахунків (відкриємо рахунки), схема А.8.5.

З метою скорочення записів не наводяться технічні характеристики об'єктів (наприклад, кількість, ціна, місце проживання тощо).