Бухгалтерський облік (1998)

А.9.2. Взаємоперевірка даних поточного бухгалтерського обліку

Наприкінці кожного бухгалтерського (звітного) періоду для узагальнення даних поточного обліку слід здійснювати взаємну перевірку записів в облікових реєстрах і переконатися в повноті й правильності відображених господарських операцій у реєстрах хронологічного (реєстраційний журнал) і системного (на рахунках) обліку.

Порядок перевірки такий. Насамперед підбивають підсумок зареєстрованих у хронологічному порядку господарських операцій у реєстраційному журналі (у розглянутому прикладі — 276 000 грн., схема А.8.13), порівнюють з підсумками оборотів за дебетом і кредитом рахунків. Щоб одержати ці підсумки, а також для узагальнення показників про наявність і рух засобів господарства та джерел їх формування за даними рахунків складають баланс періоду (оборотну відомість) за такою формою (табл. А.9.2).Сума оборотів за дебетом усіх рахунків має дорівнювати сумі оборотів за кредитом цих рахунків згідно з методом двоїстості (подвійності). Незбіг суми кожного обороту за дебетом і кредитом рахунків свідчить про порушення методу подвійності при відображенні господарських операцій на рахунках або ж про допущені помилки при складанні оборотної відомості. Помилку потрібно знайти і негайно усунути. Крім того, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунків має дорівнювати підсумку оборотів реєстраційного журналу. Ця рівність ґрунтується на тому, що сума кожної зареєстрованої господарської операції в реєстраційному журналі відображується в дебеті і кредиті кореспондуючих рахунків. Відсутність такої рівності означає: певні господарські операції зовсім не записані або записані неправильно в реєстраційному журналі чи на рахунках. Виявлені помилки виправляють, домагаючись рівності вказаних оборотів. У нашому прикладі підсумок оборотів в оборотній відомості за дебетом рахунків дорівнює підсумку оборотів за кредитом рахунків, а також підсумку реєстраційного журналу.