Бухгалтерський облік (1998)

Б. 2.3.7. Облік пайового капіталу в кооперативах

Члени кооперативу — це фізичні особи, які разом формують і юридичну особу — кооператив.

Згідно із законом про кооперацію сільськогосподарські, промислові, споживчі та інші кооперативи мають право об'єднувати фізичних осіб, в яких з кооперативом можуть бути такі майнові відносини:

члени кооперативу не. відповідають за справи кооперативу своїм майном та належним їм доходом, заробітком;

згідно зі статутом член кооперативу вносить свій пай як грошима (готівкою), так і майном, залежно від статутних вимог.

Пайові зобов'язання мають бути виконані в межах року (від дня реєстрації статуту).

Із одержаного доходу члени кооперативу мають право на частку, яка за рішенням загальних зборів може приєднуватися до статутного фонду (капіталу), про що членові кооперативу має бути видано відповідне підтвердження.

У кооперативах можливі два види реєстрованого капіталу:

статутний капітал;

пайовий капітал.

У решті записів методика обліку пайового капіталу аналогічна колективному статутному капіталу.