Бухгалтерський облік (1998)

Б.2.3.8. Особливості обліку статутного капіталу на державних (муніципальних) підприємствах

На державних підприємствах статутний капітал створюється в момент виникнення підприємства за рахунок виділення із державних (муніципальних) коштів.

Установчий (засновний) документ має містити дані про суму коштів, виділених підприємству для здійснення його діяльності за профілем. Цей документ є основою реєстру статуту, тобто статутного капіталу, в державному реєстрі.

Зміна статутного капіталу державного муніципального підприємства дозволяється лише за рішенням відповідного державного органу з подальшою перереєстрацією в державному реєстрі.

За кредитом рахунка «Статутний капітал» на державних (комунальних, муніципальних) підприємствах відображаються:

суми, виділені в розпорядження підприємства з державних (муніципальних, комунальних) фондів та зареєстровані у відповідних органах;

кошти, передані з інших підприємств;

кошти від злиття кількох державних підприємств.

За дебетом рахунка «Статутний капітал» на державних підприємствах може бути записано вилучення після перереєстрації статутного капіталу —певної суми коштів з однієї з таких причин:

передача коштів іншому підприємству;

злиття підприємства з іншим підприємством;

ліквідація підприємства.

Сальдо рахунка може бути лише кредитове і має відповідати статуту, зареєстрованому у відповідних органах державної реєстрації.

Статутний капітал на державних (комунальних) підприємствах формується державою (муніципалітетом). Основні записи аналогічні наведеним у попередніх пунктах.