Бухгалтерський облік (1998)

Б. 2.5.1. Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал може бути вкладений. Це сума емісійного доходу, на яку вартість проданих випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Наприклад, номінал акції 100 грн., акція продана за 108 грн. (рис. Б.2.4.).Додатковий капітал може бути і невкладений. Це сума вартості дооцінки (1000 грн.) необоротних активів або вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших фізичних або юридичних осіб, та різні види додаткового капіталу.

Наприклад. 1. Вартість будинку офісу — 100 000 грн. До-оцінено в сумі 8000 грн.

Підприємство одержало санацію від муніципалітету в сумі 10000 грн.

Один із засновників підприємства безоплатно передав підприємству друкарську машинку вартістю 500 грн.

Балансова інтерпретація проведень унаочнена на рис. Б.2.5.