Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.4.3. Аналітичний облік розрахунків з працюючими

Розрахунки з працюючими у разі ручного способу обробки документів вносять у розрахункові відомості типових форм № П-50 і № П-52 або розрахунково-платіжні відомості згідно з типовою формою № П-49.

Розрахункові відомості за заробітною платою працюючих за місяць складаються з розділів «Нарахування заробітної плати», «Відраховано, передано, внесено, виплачено», «Належить на 1 число сума до виплати».

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка «Розрахунки з оплати праці». Показники цього рахунка використовують також для звітності з праці.

Підставою для виплати заробітної плати може бути розрахунково-платіжна відомість, в яку вноситься додаткова графа «Розписка про одержання або відмітка про видачу». Якщо видача заробітної плати за другу половину звітного місяця відмічається у платіжних відомостях, що складаються бухгалтерією по кожному цеху, відділу, то одержувач розписується у платіжній відомості.

Із сум заробітної плати, нарахованої працюючим, можуть виконуватися тільки дозволені законодавством відрахування, прибутковий податок, аліменти по виконавчих листках згідно з постановами судових і адміністративних органів, платежі за товари, придбані в кредит, тощо.

Відрахування за виконавчими листками виконуються в установленому законом порядку.

Заробітна плата працюючим видається протягом місяця двічі (на деяких підприємствах, в організаціях, установах — один раз), у вигляді авансу — за першу половину місяця і остаточного розрахунку — за другу.

Підставою для видачі заробітної плати є розрахунково-платіжні відомості.