Бухгалтерський облік (1998)

Б.3.4.4. Облік заробітної плати в системі рахунків

Облік розрахунків за заробітною платою ведеться на двох субрахунках рахунка «Розрахунки з оплати праці». У кредиті субрахунка —1 відображається нарахована заробітна плата, а в кредиті субрахунка —2 — депонована заробітна плата, У дебеті рахунка відображаються всі відрахування, перерахування і виплати. Кредитове сальдо цього рахунка показує зобов'язання підприємства перед працюючими на перше число кожного наступного за звітним місяця.

Нарахована сума заробітної плати відображається бухгалтерським записами у залежності від прийнятого варіанту обліку затрат.

Якщо підприємство використовує рахунки «Витрати за елементами», то записи будуть такими:

Перший запис.

Дебет рахунка «Затрати на оплату праці»

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці»

Другий за кредитом «Затрати на оплату праці» та дебетом різних рахунків затрат діяльності за призначенням.

Якщо підприємство не використовує рахунок «Затрати на оплату праці», то на основі розробної таблиці буде такий запис:

дебет рахунків різних затрат діяльності за належністю затрат: «Основне виробництво» — заробітна плата робітників основного виробництва;

«Допоміжного виробництва» — заробітна плата робітників допоміжного виробництва;

«Загальновиробничі витрати» — заробітна плата робітників, нарахована за догляд, обслуговування і поточний ремонт обладнання цехів основного виробництва, заробітна плата інженерно-технічних працівників, службовців і обслуговуючого персоналу цехів;

«Адміністративні витрати» — заробітна плата адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу заводоуправління;

«Обслуговуючі виробництва і господарства» —- заробітна плата робітників житлово-комунального господарства;

«Розрахунок за страхуванням» — сума нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;

«Нерозподілений прибуток» або «Фонди економічного стимулювання» — суми премій, нарахованих за рахунок коштів фонду матеріального заохочення;

«Резерв наступних витрат і платежів» — суми відпускних, нарахованих робітникам;

кредит субрахунка «Розрахунки з оплати праці».

Виплачені суми заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій (працюючим), депоновані суми тощо, а також відрахування податків, платежів за виконавчими документами й інші відрахування, встановлені законодавством, відображаються таким записом:

Дебет, субрахунок —1 «Розрахунки по оплаті праці»,

Кредит рахунків «Каса», субрахунок —2 «Розрахунки з депонентами», «Розрахунки по податках і платежах», «Розрахунки з різними кредиторами», «Розрахунки за іншими операціями» (за виконавчими документами) і т. ін.

Облік не отриманої своєчасно заробітної плати. Своєчасно не отримані суми нарахованої заробітної плати (через неявку отримувачів) перераховуються на депоновану заробітну плату таким записом:

Дебет субрахунка —1 «Розрахунки за заробітною платою»,

Кредит субрахунка —2 «Розрахунки по депонентах».

Отримані з банку гроші на видачу зазначеної заробітної плати, але не виплачені вчасно, повертаються до банку, котрий видає їх згодом за першою вимогою підприємства (організації).

Аналітичний облік депонованої заробітної плати здійснюється у книзі (картках) обліку депонованих сум або безпосередньо в реєстрах не виданої заробітної плати, що складаються касиром.

У разі видачі допоміжної заробітної плати складається таке проведення: дебет субрахунка —2 «Розрахунки по депонентах» та кредит рахунка «Каса».