Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.4.5. Облік розрахунків з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення

Соціальне страхування, тобто матеріальне забезпечення в разі тимчасової непрацездатності, інвалідності, старості, здійснюється переважно за рахунок спеціальних фондів. Кошти соціального страхування та пенсійного забезпечення утворюються із щомісячних відрахувань підприємств у розмірі встановлених законом процентів від фактично нарахованої заробітної плати, а також щомісячних відрахувань у розмірі встановлених законом процентів нарахованої заробітної плати кожного працюючого на створення пенсійного фонду.

Нарахування для страхування у розмірі встановлених законом процентів від фактично нарахованого фонду заробітної плати відображають записом:

Дебет рахунка «Відрахування на соціальні заходи» з наступним віднесенням цих витрат в дебет різних рахунків залежно від того, на який рахунок було віднесено заробітну плату, на яку нараховуються суми органам соціального страхування.

Кредит рахунка «Розрахунки за страхуванням» відповідного субрахунка

Кредит субрахунка — «За соціальним страхуванням»

Кредит субрахунка — «За пенсійним забезпеченням».

Відрахування утримання із заробітної плати кожного працюючого на страхування пенсійного забезпечення відображають записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з оплати праці»

Кредит субрахунка — «Розрахунки зі страхування», «По пенсійному забезпеченню».

Використання соціальних фондів на підприємстві

Відрахування на страхування за субрахунком —1 використовують на підприємстві для видачі допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги за вагітністю й пологами (субрахунок —2 — одноразові допомоги при народженні дитини, для догляду за дитиною від 1,5 до 6 років, пенсії працюючим пенсіонерам тощо). Невикористана на підприємстві частина коштів перераховується страховим органам.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, яку нараховують за листками непрацездатності, крім трудового каліцтва (додатково складають Акт про травмування) і професійного захворювання (висновки медичної комісії), залежить від загального стажу роботи.

Перерахування та використання коштів відображають записом:

Дебет рахунка «Розрахунки зі страхування»

Кредит рахунка «Рахунок в банках» — на суми, перераховані органам профспілки

Кредит рахунка «Розрахунки з оплати праці» — нарахування працівникам підприємства по листках тимчасової непрацездатності

Кредит рахунка «Каса» — на суми пенсій і одноразової допомоги, виданої з каси підприємства.

Кредитове сальдо на рахунку «Розрахунки зі страхування» означає залишок зобов'язань підприємства страховій організації, а дебетове навпаки — нестачу власних відрахувань.