Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.6.3.6. Облік наявності основних засобів

Облік наявності основних засобів будується, як правило, централізовано в бухгалтерії підприємства (або в централізованій бухгалтерії).

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт, яким уважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями згідно з технічною документацією або окремий конструктивно відокремлений предмет, який виконує самостійні функції згідно з паспортом чи іншою технічною документацією.

Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших економічних функцій управління кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер зберігається за об'єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах, що оформляють наявність і рух об'єкта (акт приймання-передач і основних засобів, акт про ліквідацію основних засобів тощо).

На кожний об'єкт основних засобів на підставі приймально-здавального акта заповнюється інвентарна картка типової форми в одному примірнику.

Інвентарні картки підлягають обов'язковій реєстрації. Сукупність карток утворює картотеку, яка з усіма інвентарними картками забезпечує аналітичний облік основних засобів.