Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.6.3.7. Облік надходження основних засобів

Головні джерела надходження основних засобів такі: об'єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об'єкти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первинну вартість об'єктів; придбані (куповані) основні засоби; одержані безкоштовно; виявлені під час інвентаризації надлишки основних засобів.

У разі надходження в експлуатацію основних засобів на кожний об'єкт укладають спеціальний документ — акт приймання-передачі типової форми, крім випадків, коли введення об'єктів у дію має оформлятися іншим порядком за чинним законодавством. В акті фіксується вартість інвентарного об'єкта з округленням, виконуваним у передбаченому законодавством порядку, а також основні показники, що характеризують його технічні особливості, місце використання і т. ін.

На підприємствах надходження основних засобів у системі рахунків відображається наведеними далі записами.

У разі одержання нових основних засобів від засновників у рахунок внесків до статутного капіталу:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Неоплачений капітал».

У разі введення в експлуатацію після побудови (монтажу) тощо:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Капітальні інвестиції».

У разі безкоштовного одержання нових основних засобів:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Безоплатно одержані необоротні активи».

У разі такого одержання основних засобів, що були в експлуатації до передачі,

на первинну вартість:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Безоплатно отримане майно»

на суму зносу (амортизації):

Дебет рахунка «Безоплатно отримане майно»

Кредит рахунка «Знос необоротних активів»

Або Дебет рахунка «Неоплачений капітал»

Кредит рахунка «Знос необоротних активів».

У разі придбання (купівлі), якщо немає потреби в будівельних або монтажних роботах (на підставі акту введення в експлуатацію)

нових:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками»

тих, що були в експлуатації:

Дебет рахунка «Основні засоби» — первинна вартість

Кредит рахунка «Знос необоротних активів» (основних засобів)

Кредит рахунка № 60 «Розрахунки з постачальниками» — на купівельну суму

Примітка. Сума ПДВ за основними засобами невиробничого призначення приєднається до первинної вартості.

Щодо основних засобів, які виявилися надлишками при інвентаризації:

Дебет рахунка «Основні засоби»

Кредит рахунка «Інші доходи від звичайної діяльності».

Пов'язані з придбанням основних засобів: витрати на транспортування; за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, монтажні та інші відображаються записом:

Дебет рахунка «Капітальні інвестиції»

Кредит рахунка за належністю: «Інші розрахунки», «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» та ін.