Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.6.3.9. Облік зменшення корисності основних засобів

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного року зі збільшенням в балансі суми зносу основних засобів, а по об'єктах основних засобів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, — із зменшенням переоціненої вартості об'єкта основних засобів.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта основних засобів перестали існувати, то втрати від зменшення корисності об'єкта основних засобів за попередні періоди виключаються на відповідну суму способом сторно з суми витрат звітного періоду та з суми зносу об'єкта основних засобів, а по об'єктах основних засобів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, такі втрати включаються до складу доходів із збільшенням переоціненої вартості об'єкта основних засобів.