Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.2.2.11.3. Облік інших елементів затрат

До інших (грошових) елементів затрат належать відрахування на всі види страхування, амортизаційні, на засоби праці та інші затрати.

Елементи витрат «Відрахування на соціальне страхування» є похідними від елемента витрат на оплату праці. їх розмір залежить від суми нарахованої заробітної плати.

Особливий елемент витрат на виробництво —- це «Амортизаційні затрати». За своїм економічним змістом — це сума зносу, яка включена у собівартість продукції.

Сума амортизації засобів праці має бути не лише елементом затрат, а й елементом собівартості. На жаль, його включають до різних груп непрямих витрат, де вони розподіляються пропорціонально різним параметрам щодо собівартості продукції.

Суму амортизації визначають спеціальним розрахунком і щомісячно включають до затрат на виробництво за місцем експлуатації у різні види непрямих витрат — загальновиробничі, адміністративні, зі збуту тощо.

Діюча методика формування складу затрат на виробництво передбачає об'єднання всіх НС перелічених видів затрат у групу «Інші затрати». До них належать: платежі з обов'язкового страхування майна господарства; плата стороннім організаціям за охорону об'єктів господарства; витрати на відрядження, збори, послуги пошти тощо.

Облік «Інших затрат» здійснюється переважно на основі рахунків відповідних організацій, установ та підприємств, що надали послуги.

Систематизація затрат здійснюється переважно у відомостях, таблицях або машинограмах.