Бухгалтерський облік (1998)

Б. 4.4.3.1. Загальні положення обліку відвантаженої продукції

При відвантаженні готової продукції товарів підприємство може обрати один з двох варіантів визначення процесу реалізації — метод нарахування або касовий метод.

За принципом нарахування в момент відвантаження готова продукція (товари) вважається проданою, тому в обліку повинен відображатися дохід з одної сторони (пасив) та на цю суму має бути зроблено збільшення активу — дебіторської заборгованості. Тобто мають бути зроблені два записи: один на відвантаження:

Дебет рахунка «Собівартість проданої готової продукції»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі»

Другий запис:

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями»

Кредит рахунка «Дохід від продажу (реалізації) готової продукції»

Наведене унаочнює рис. Б.4.35.

Якщо підприємство обрало касовий варіант визначення процесу реалізації, то воно має провадити особливий попередній облік відвантаженої продукції записом:

Дебет рахунка «Готова продукція відвантажена»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі»

цей запис не є визнанням дебіторської заборгованості.

Тому розглянемо питання обліку відвантаженої, але не проданої готової продукції.