Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.3.2. Облік відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт і послуг при касовому методі

Відвантажена готова продукція, відвантажені покупні товари — при касовому методі це продукція, що відвантажена покупцям або здана транспортним організаціям для доставки її покупцям, але ще не оплачена.

Відвантаження або відпуск готової продукції, товарів, виконаних робіт і послуг із складу покупцям провадять на основі первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію.

Постачальник-вантажовідправник на основі вантажо-транспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в банк на інкасо.

Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціна, вартість тощо).

Банк, який обслуговує постачальника-вантажовідправника, надсилає для оплати його розрахункові документи установі банку, що обслуговує покупця.

Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на складі відокремлено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі наказів-накладних відділу збуту.

Бухгалтерія веде аналітичний облік відвантаження продукції, в якому відображається розрахунок відвантаженої продукції за фактичною виробничою собівартістю і обліковими цінами в цілому по підприємству (виробничій одиниці).

Протягом місяця облік відвантаження готової продукції ведеться за обліковими цінами, якими можуть бути планово-розрахункові або інші ціни. Фактичну собівартість відвантаженої продукції і тієї, що залишилася на складі, визначають в цілому за однорідними групами або підгрупами готової продукції без деталізації її за видами, на основі процентного відношення фактичної собівартості залишку на початок місяця і надходження з виробництва готової продукції до її вартості за обліковими цінами (табл. Б.4.2).На суму фактичної собівартості відвантаженої продукції покупцям на основі відповідних первинних документів, що підтверджують відвантаження, у бухгалтерському обліку вантажовідправника роблять запис:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит рахунка «Готова продукція або товари на складі».

Відвантажена продукція покупцю є власністю постачальника до її оплати.

За умови відвантаження упакованої готової продукції у тару власного виготовлення на фактичну собівартість цієї тари складають проведення аналогічно відвантаженню готової продукції.

Вартість тари, що відшкодовується покупцями понад ціну на продукцію, списують записом:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит субрахунка «Тара і тарні матеріали».

На суму виконаних транспортних витрат, що за договором повинен оплачувати покупець і відповідно через це включених до рахунка, до одержання платежу від покупця вантажовідправник складає запис при оплаті:

перерахуванням з розрахункового рахунка в банку:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені»

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок»;

витрат чеками з нелімітованих або лімітованих чекових книжок з спеціального позикового рахунка:

Дебет рахунка «Готова продукція (або товари) відвантажені; послуги»

Кредит рахунка «Розрахунки з різними дебіторами».

Фактичну собівартість виконаних робіт і послуг та великогабаритних виробів після приймання їх замовником не приходують на рахунок «Готова продукція», а відображують записом:

Дебет рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги»

Кредит рахунка «Виробництво».

Суми відхилень, що відносяться до відвантаженої готової продукції, коригуються за кредитом рахунка «Готова продукція» і дебетом рахунка «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги», на подорожчання — допоміжними бухгалтерськими проводками, а на здешевлення — сторнувальними. Ці відхилення облічують окремо в межах рахунка «Готова продукція» загальною сумою за однорідними групами готової продукції без деталізації її за окремими видами.

На рахунку «Готова продукція (або товари) відвантажені, виконані роботи і послуги» за станом на перше число наступного за звітним місяця утворюється дебетове сальдо. У фінансовому звіті ці матеріальні активи приєднують до запасів діяльності відповідно «Готова продукція», «Товари».