Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів

Виробничі та комерційні підприємства можуть бути платниками податку з валового доходу. Його обліковують:

у твердій сумі на одиницю реалізованої продукції (Акциз);

у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ). Податок з валового доходу є одним із джерел доходу бюджету,

Що вноситься підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому на основі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами у бюджет, з одного боку, і збільшення затрат за рахунок реалізації — з іншого.

Таким чином, суму нарахованого податку з доходу відображають на рахунках:

Дебет рахунка «Податкові затрати на валовий дохід»

Кредит рахунка «Розрахунки з податків і платежів».

Сплату податку з доходу здійснюють в установлені строки перерахуванням з розрахункового рахунка. У бухгалтерському обліку відображується записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з податковими платежами»

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок в банку».

Підприємства мають забезпечувати надійний контроль за своєчасністю і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб оплатили відвантажену (відпущену) їм продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. З цією метою аналітичний облік на рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками» має бути організований у переліку поданих покупцем (замовником) розрахункових документів.