Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок та ін.Наведена схема у бухгалтерському обліку буде мати таке відображення:

1. Сума з рахунку «Дохід (виручка) від реалізації» продукції (товарів, робіт, послуг), де відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу, буде списана записом

Дебет рахунка «Дохід від реалізації»

Кредит рахунка «Фінансові результати».

2. Потім послідовно потрібно списати на зменшення валового доходу нараховані податки за платежі, а саме:

а) «Податок на додану вартість» вказує суму податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід»;

б) «Акцизний збір», якщо підприємства — платники акцизного збору відобразили суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дебет рахунка «Фінансові результати» Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід» Інші суми, які потрібно віднести на зменшення валового доходу;

в) Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати;

г) Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображаються у статті «Інші вирахування з доходу».

Після виконання наведених записів на рахунку «Фінансові результати» залишиться сума чистого доходу від реалізації продукту (товару, наданої послуги).