Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності

Як було визначено у розділі Б.4.1, у виробничо-комерційних підприємствах до неопераційної діяльності належать інвестиційна та фінансова діяльність.

Фінансовою діяльністю вважається така діяльність, яка пов'язана зі змінами розміру та складу власного та позикового капіталу господарства.

Під інвестиційною діяльністю розуміють такий вид діяльності, коли підприємство купує та продає цінні папери або інші боргові документи інших підприємств або такі необоротні активи, які не є складовою частиною еквівалента грошових коштів.

Таблиця Б.4.4 унаочнює основні види доходів та затрат, які належать до інвестиційної та фінансової діяльності.