Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.5.2. Облік затрат, втрат, доходів та фінансових результатів від надзвичайних подій

До надзвичайних подій відносяться стихійне лихо, пожежа, повінь, техногенна аварія тощо. Наведені події пов'язані, з одного боку, з витратами, затратами, а з іншого, — з доходами, коли, наприклад, страхова компанія відшкодовує втрати тощо. Тому усі надзвичайні події мають бути обліковані за двома ознаками: доходи та втрати та затрати, якщо вони викликані подією.

Зіставлення затрат (втрат) та доходів від конкретних подій дають можливість визначити фінансовий результат від відповідної події. Результатом може бути як збиток, так і прибуток.

Розглянемо конкретний приклад.

Будинок, який був застрахований від стихійного лиха, повені, був знесений водою.

Вартість будинку — 100 000 грн.

Амортизація — 30000 грн.

Витрати по розбиранню залишків — 2000 грн. Виконано сторонньою організацією.

Вартість цегли, яка залишається, 500 грн.

Відшкодування страховою компанією 70000 грн. Гроші надійшли в банк.

Нижче наведена балансова інтерпретація бухгалтерських проведень по відображенню в обліку операцій по надзвичайній події (рис. Б.4.36).В бухгалтерському обліку для кожного виду затрат та доходу відкривається аналітичний рахунок.

Затрати (витрати) записуються за дебетом відповідного рахунка, а доходи — за кредитом відповідного рахунка. Дзеркальне їх зіставлення дає змогу визначити, який фінансовий результат — прибуток чи збиток від тої чи іншої діяльності.