Сучасні економічні системи (2006)

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ДЕРЖАВ

В другій половині XX століття у загальній структурі світового господарства виокремилася група країн, яка отримала назву нових індустріальних країн (НЖ). Економічні системи означених країн мають певні особливості, знання яких потрібне не тільки тим, хто сьогодні організує економічні зв'язки з цими країнами, але й кожному майбутньому фахівцеві.