Фінанси підприємств

1.2. Грошові відносини як складові фінансів підприємств

Сукупність грошових відносин у державі можна розділити на декілька груп:

грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем товарів;

грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем послуг;

грошові відносини, пов'язані з купівлею-продажем робочої сили (з/п);

грошові відносини, з допомогою яких здійснюється перерозподіл доходів.

Які ж конкретні види грошових відносин включають фінанси.

Перш за все, це грошові відносні мі підприємств з державою. Не менш вагомими с грошові відносини з приводу використання санкцій і стимулів при виконанні договорів. Значне місце в діяльності підприємств і організації займають грошові відносини з працівниками. Окремо слід виділити грошові відносини держави з населенням. У виробничій та комерційній діяльності значну роль відіграють грошові відносини підприємств зі страховими компаніями, банками. В умовах ринкової економіки важливу роль відіграють грошові відносини у процесі зовнішньоекономічної діяльності. На рівні підприємств фінансові відносини охоплюють:

відносини з іншими підприємствами і організаціями з приводу постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, реалізації продукції, надання послуг;

відносини з банківською системою та небанківськими установами з приводу банківських послуг при отриманні і погашенні кредитів, купівлі і продажу валюти та інших операцій;

відносини зі страховими компаніями і організаціями з приводу страхування активів, комерційних та фінансових ризиків;

відносини з товарними, сировинними, фондовими біржа ми;

відносини з інвестиційними інститутами з приводу розміщення інвестицій;

відносини з філіалами та дочірніми підприємствами;

відносини з працівниками з приводу виплати заробітної плати, премій, дивідендів;

відносини з акціонерами (зовнішніми інвесторами);

відносини з податковою адміністрацією з приводу сплати податків і зборів;

відносини з аудиторськими фірмами.