Фінанси підприємств

2.1. Зміст фінансової роботи

Фінансова робота - це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає:

планування і організацію фінансів;

облік фінансових ресурсів;

контроль і аналіз ефективності їх використання;

регулювання доходів і видатків;

стимулювання кінцевих результатів виробництва.

Виробнича і комерційна діяльність підприємств може забезпечуватися грошовими коштами у формі самофінансування, банківського і комерційного кредитування, залучення акціонерного капіталу, бюджетного фінансування.

Фінансова робота на підприємствах організовується і проводиться спеціальними фінансовими службами. Самостійні фінансові служби створюються, як правило, на великих підприємствах.

У їх склад можуть входити відділи: планові;

реєстраторські;

розрахункові.

На малих підприємствах відповідальність за фінансову роботу несе головний бухгалтер.

Фінансовий відділ фірми має право:

контролювати інші відділи в питаннях, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків;

вимагати від інших відділів матеріали, необхідні для виконання обов'язків;

вибирати в бухгалтерії, плановому відділі, відділі маркетингу, технічному, капітального будівництва необхідні документи і матеріали для роботи.

Крім того, працівники фінансових відділів мають право вимагати:

звіти і баланси;

плани випуску і реалізації продукції;

плани руху товарно-матеріальних цінностей;

розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень;

кошториси.

Начальник фінансової о відділу, чи фінансовий директор, чи фінансовий менеджер підпорядковуються керівнику фірми чи заступнику з економічних питань і несуть відповідальність за:

збереження власних оборотних засобів підприємства;

виконання планів реалізації і прибутку;

забезпечення ресурсами витрат, передбачених фінансовим

планом;

використання коштів за цільовим призначенням;

дотримання фінансової і кредитної дисципліни.