Фінанси підприємств

2.2. Завдання і функції фінансової служби

Завданнями фінансової служби підприємства є:

фінансування витрат на виробництво, капітальних вкладень і інших витрат;

виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками, засновниками;

пошуки шляхів збільшення грошових надходжень;

забезпечення збереження і оборотності оборотних засобів;

контроль за ефективністю використання основних фондів (ОФ);

організація і вдосконалення форм грошових розрахунків.

Функції фінансової служби підприємства:

фінансово-кредитне планування;

розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, банками, постачальниками і підрядними організаціями.

Крім того, фінансові служби підвищують ефективність виробництва. З цією метою систематично:

вдосконалюють організацію впровадження оборотних засобів і їх оборотності;

виявляють непотрібні матеріальні цінності;

вивчають попит зі службою маркетингу;

вивчають динаміку складу і структури ОФ і показники їх використання;

розробляють систему фінансових показників;

здійснюють фінансовий контроль;

аналізують фінансово-господарську діяльність.