Фінанси підприємств

2.3. Фінансовий менеджмент на підприємстві

Фінансове управління діяльністю господарства мас дві взаємопов'язані сфери:

поточну діяльність, пов'язану з використанням поточних активів; інвестиції.

Управління короткостроковим фінансуванням включає: визначення оптимальної величини капіталу; управління готівковим оборотом і ринковими цінними паперами;

визначення розмірів і джерел короткострокових кредитів. У процесі постачання вирішується питання управління товарними запасами. При виробництві фінансове управління спрямоване на:

забезпечення фінансовими ресурсами всіх поточних платежів;

розрахунків з органами страхування, Пенсійним фондом, податковою системою;

організацію заміщення зносу основних засобів.

У процесі реалізації продукції визначаються:

напрями реалізації;

ціни реалізації;

можливі дотації;

договірні відносини;

форми розрахунків;

проводиться управління отриманою готівкою.

Фінансове управління інвестиціями включає:

визначення напрямів капітальних вкладень;

політику дивідендів;

вибір джерел довгострокового фінансування:

прибуток;

довгостроковий кредит;

лізинг;

опціони.

Важливе місце в управлінні сучасним підприємством відіграє фінансовий менеджмент - система раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент - невід'ємна частина загальної системи управління підприємством.

За змістом поняття фінансового менеджменту означає процес вироблення скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою підвищення ефективності їх використання і нарощування.

Основний принцип, яким повинні керуватися фінансові менеджери - цс виключність інтересів фірми. Кінцеві фінансові цілі визначають всю політику взаємодії працівників підприємства. Правова законність операцій забезпечує їхній захист і законність доходів. Тому функціональними обов'язками фінансового менеджера є:

забезпечення правової законності і захищеності господарських операцій з капіталом і фінансовими ресурсами підприємства;

налагодження нормальних фінансових взаємовідносин зі всіма учасниками комерційної операції;

розробка планів і прогнозів вкладення капіталу і оцінка їх ефективності;

вибір і обґрунтування кредитної і валютної політики підприємства;

розробка і реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення дохідності підприємства і його дочірніх організацій;

страхування капіталу і фінансових операцій від фінансових ризиків і втрат;

виявлення рейтингу підприємства і конкурентів;

безперервне забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами і контроль за ефективністю їх використання;

аналіз фінансових* результатів і фінансового стану підприємства і клієнтів.