Фінанси підприємств

14.2. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості

Аналіз стану кредиторської заборгованості здійснюється поетапно:

вивчається динаміка загальної суми кредиторської заборгованості підприємства, її частка у загальному обсязі капіталу та співвідношення до довгострокових зобов'язань;

вивчається склад кредиторської заборгованості в розрізі банківського, комерційного кредиту та внутрішньої кредиторської заборгованості;

аналіз використання банківського кредиту;

аналіз залучення комерційного кредиту;

аналіз внутрішньої кредиторської заборгованості, її складу, оборотності;

аналіз заборгованості з податків та обов'язкових платежів.

Кожний етап даного аналізу має свої особливості, зумовлені специфікою виникнення та управління різними видами кредиторської заборгованості.

Внутрішній аналіз короткострокової заборгованості проводиться на основі даних аналітичного обліку розрахунків з постачальниками, отриманих кредитів банку, розрахунків з іншими кредиторами (на основі журналів-ордерів і відомостей).

Аналізу підлягають дані IV розділу пасиву балансу. При цьому визначаються частка окремих статей розділу в загальній сумі кредиторської заборгованості, а також відхилення значень цих статей на кінець звітного періоду відносно початку року (див. табл. 7).Особливу увагу необхідно звернути на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом, позабюджетними фондами, зі страхування, з оплати праці та перед іншими кредиторами (за тепло, газ, електроенергію, воду). Будь-який факт простроченої заборгованості варто розглядати, як негативне явище. Однак у складі зобов'язань можна виділити заборгованість "термінову" і так звану "спокійну".

Як правило, борги перед бюджетом зараховують до "термінових", а отриману передоплату - до "спокійної"" заборгованості.

На ліквідність активів, а значить, і на фінансовий стан підприємства, значний вплив здійснює термін надання кредитів

(кредиторської заборгованості).

Середній період надання кредиту може бути визначений за формулою:Для отримання повної інформації варто залучити дані про залишки кредиторської заборгованості з журналів-ордерів.

Для зручності аналізу короткострокових зобов'язань за термінами виникнення складаємо таблицю: