Фінанси підприємств

15.6. Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних засобів

Розмір необхідного капіталу для фінансування приросту оборотних засобів визначається як різниця між сумою оборотних засобів на кінець і на початок кварталу. За станом на кінець кварталу потреба в оборотних засобах визначається за виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією, а також за всією сукупністю оборотних засобів.

На підприємстві існують індивідуальні норми запасу матеріальних ресурсів.

Розрахунки наводяться в табл. 21.Знаючи суму авансування оборотних засобів по основних групах матеріальних ресурсів, визначають загальний розмір оборотних засобів у виробничому запасі.

Для забезпечення безперервності виробничого процесу створюється заділ (запас) незавершеного виробництва. Ці показники розраховуються в табл. 22.Необхідність створення запасу готової продукції на складі пояснюється тим, що між датами надходження продукції на склад та її реалізації споживачам проходить період, пов'язаний із затратами після виробництва. А оскільки вкладення в продукцію протягом усього цього періоду не дають віддачі, то для створення умов нормального функціонування на цей час підприємство повинно заздалегідь авансувати певну суму коштів.