Фінанси підприємств

15.7. Розрахунок показників фінансового плану та балансу доходів і витрат

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної його частини (див. табл. 24), а потім видаткової його частини та порядку розподілу прибутку (див. табл. 25).

Порядок розрахунку окремих показників фінансового плану викладений у попередніх відповідних темах. В процесі складання кошторису доходів і видатків варто перевірити взаємовідповідальність планових сум доходів і відрахувань з джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженнями коштів, передбачених у першому розділі балансу доходів і витрат. Витрати на реалізацію продукції, які передбачені у другому розділі кошторису доходів і витрат, повинні покриватись виручкою від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням ПДВ і акцизного збору). Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) менша за витрати на продукцію, що реалізується, тоді не буде прибутку в першому розділі. В другому розділі з'являються збитки у сумі перевищення витрат над виручкою.

Якщо на плановий рік капітальні вкладення не передбачені чи їх намічений розмір менший від передбачених у І розділі кошторису доходів та видатків сум амортизації, то вільний залишок коштів, який не використовується за прямим призначенням, з'являється у II розділі кошторису у статті "Залишок коштів", які призначені на інвестиції. Після визначення усіх статей кошторису доходів та витрат і підбиття підсумку по кожному розділу перевіряється ступінь збалансованості між ними. Для цього підсумки І розділу порівнюються з підсумками II розділу кошторису доходів і витрат. При цьому ці підсумки повинні бути рівними. Якщо немає рівності між ними, то необхідно переглянути витрати та відрахування у сторону зменшення чи виявити додаткові джерела доходів і надходжень коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування проводиться конкретна ув'язка кожного виду витрат і відрахувань з джерелом фінансування. З метою перевірки правильності складання кошторису доходів і витрат складається шахова таблиця до фінансового плану, де по горизонталі подаються напрями використання коштів, а по вертикалі - джерела (тобто витрати і надходження). Таблиця складається шляхом заповнення підсумкових показників з видатків і доходів. Потім по кожній статті видатків вказуються відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає можливість збалансувати доходи і витрати по статтях, виявити цільовий характер використання доходів і надходжень, знайти резерви отримання грошових коштів.